بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

نبرد ۸/۳

اشتراک‌گذاری

نبرد ۸/۳

The Battle of 8/3

نبرد ۸/۳ - توکیو ریونجرز

تاریخ

۳ آگوست ۲۰۰۵

نبرد ۸/۳ نبردی بین باند تومان و موبیوس بود. این رویداد در خط زمانی اصلی و به منظور مرگ دراکن ایجاد شد.

شرح

پس از مشاهده‌ی مرگ آکون، هر دوی تاکمیچی و نائوتو متوجه شدند که دراکن در تاریخ ۳ آگوست ۲۰۰۵ و در جریان نزاعی با یک باند موتورسوار چاقو خورده و کشته شده است. پیش از این اتفاق تومان به خاطر یک اختلاف درونی به دو گروه تقسیم شده بود، بخشی از مایکی حمایت می‌کردند و بخشی از دراکن حمایت می‌کردند. تاکمیچی باور نداشت که تومان به خاطر این اختلاف دوپاره شده باشد، و از این رو تصمیم گرفت دلایل دیگر را بررسی کند. از این رو او دست دادن با نائوتو دوباره به گذشته بازگشت.

پس از مدتی مشخص شد که باند موبیوس به افرادی وابسته به یکی از اعضای باند تومان یعنی پا-چین حمله کرده است که منجر به ایجاد یک درگیری بین این دو باند شده است.

تاکمیچی ابتدا به این اندیشه رسید که دراکن در این مبارزه ممکن است کشته شده باشد. به این ترتیب او سعی کرد در این مدت مراقب او باشد. او همین طور در مورد نقش باند موبیوس در این ماجرا بیشتر تحقیق کرد. تاکمیچی تلاش کرد تا جلوی مبارزه میان تومان و موبیوس را بگیرد اما مایکی به او گفت که این تصمیم گرفته شده است، اگرچه تاکمیچی از موضع خود عقب نکشید.

سرانجام طی یک درگیری پا-چین به عضو کلیدی موبیوس یعنی اوسانای چاقو زد و همه از این اتفاق شوکه شدند. وقتی پلیس از راه رسید، پا-چین به همه‌ی اعضای باند گفت که فرار کنند و خودش تسلیم شد. بر سر همین موضوع دستگیر شدن پا-چین یک دعوای داخلی بین مایکی و دراکن شکل گرفت و تاکمیچی از این موضوع آگاه شد.

این دعوای داخلی بین این دو آن قدرها هم جدی نبود و به خیلی زود آن‌ها دوباره با هم خوب شدند اما گروه‌های وابسته به هر یک از آن‌ها این دعوا را جدی گرفته بودند.

در مقطعی تاکمیچی به طور تصادفی شاهد گفتگوی میان یکی از اعضای موبیوس با کیوماسا بود که هدف از آن این بود که کیوماسا، دراکن را بکشد. در نهایت په-یان که از افراد باند تومان بود با موبیوس همکاری کرد و در جایی دراکن را که همراه اما بود گرفتار کرد. دراکن مدتی را مقاومت کرد تا مایکی و سایر اعضای باند او از راه رسیدند و در نتیجه یک درگیری بزرگ بین تومان و موبیوس شکل گرفت. در حین این هیاهو، کیوماسا از فرصت استفاده کرد و به دراکن چاقو زد. تاکمچی قادر به جلوگیری از این اتفاق نشد اما پس از آن سعی کرد تا دراکن را به بیمارستان برساند. با این حال در طول مسیر کیوماسا و افرادش جلوی او را گرفتند. تاکمیچی که عزم خود را جزم کرده بود تا دراکن را نجات دهد قادر شد با گاز گرفتن و فشردن گردن کیوماسا بر او غلبه کند. همچنین دوستان هم‌مدرسه‌ای او نیز به موقع از راه رسیدند و در برابر افراد کیوماسا مقاومت کردند.

به این ترتیب تاکمیچی موفق شد تا دراکن را به بیمارستان منتقل کند و جان او را از مرگ نجات دهد.

صفحات دیگر