ویکی توکیو ریونجرز

دوران سنگوکوی توکیو

اشتراک‌گذاری

دوران سنگوکوی توکیو

Tokyo's Sengoku Period

بازیگران

باندهای مختلف توکیو

زمان

از ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸

مکان

توکیو

دوران سنگوکوی توکیو دوره‌ای دو ساله از نارآرامی‌های درون توکیو بود که انحلال باند توکیو مانجی را به دنبال داشت.

خلاصه

پس از انحلال باند تومان، بسیاری از گروه‌های خلافکار تلاش کردند تا قدرت را به دست بگیرند، اما هیچ کدام واقعا نتوانستند قدرت را در دست بگیرند. سرانجام سه فرد قدرتمند این درگیری‌ها را متوقف کردند و هر کدام بخشی از توکیو را قلمروی خود اعلام کردند.

نتیجه

سه باند قدرتمند روی کار آمدند که شامل باند روکوهارا تاندای به رهبری ساسوئو ترانو، باند برامن به رهبری سنجو کاواراگی، و باند کانتو مانجی به رهبری مانجیرو سانو بود. حکمرانی این سه باند با عنوان «عصر سه خدا» معروف شد.

صفحات دیگر