دوران سنگوکوی توکیو

دوران سنگوکوی توکیو

دوران سنگوکوی توکیو - توکیو ریونجرز

بازیگران

باندهای مختلف توکیو

زمان

از ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸

مکان

توکیو

دوران سنگوکوی توکیو دوره‌ای دو ساله از نارآرامی‌های درون توکیو بود که انحلال باند توکیو مانجی را به دنبال داشت.

خلاصه

پس از انحلال باند تومان، بسیاری از گروه‌های خلافکار تلاش کردند تا قدرت را به دست بگیرند، اما هیچ کدام واقعا نتوانستند قدرت را در دست بگیرند. سرانجام سه فرد قدرتمند این درگیری‌ها را متوقف کردند و هر کدام بخشی از توکیو را قلمروی خود اعلام کردند.

نتیجه

سه باند قدرتمند روی کار آمدند که شامل باند روکوهارا تاندای به رهبری ساسوئو ترانو، باند برامن به رهبری سنجو کاواراگی، و باند کانتو مانجی به رهبری مانجیرو سانو بود. حکمرانی این سه باند با عنوان «عصر سه خدا» معروف شد.