بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

درگیری کریسمس

اشتراک‌گذاری

درگیری کریسمس

Christmas Conflict

درگیری کریسمس - توکیو ریونجرز

درگیری کریسمس اشاره به نبردی میان اعضای کلیدی باند تومان و اژدهای سیاه دارد.

پیش‌درآمد

پس از حمله‌ی تایجو به تاکمیچی، هاکای موافقت کرد تا برای محافظت از برادرش به اژدهای سیاه بپیوندد. میتسویا با تایجو قرارداد صلح بست: که هاکای به اژدهای سیاه ملحق شود و تایجو از سوء استفاده خود علیه یوزوها جلوگیری کند.

پس از توافق، هاکای نقشه خود برای کشتن تایجو را برای تاکمیچی و چیفویو فاش کرد. تاکمیچی معتقد بود که این امر به آینده بدی منجر خواهد شد. با این حال هنگام مشورت با کاپیتان‌های دیگر دسته، او از درگیری همه جانبه با اژدهای سیاه منصرف شد، زیرا این امر توافق میتسویا با تایجو را نقض می‌کرد.

کیساکی و هانما پیشنهاد کمک به تاکمیچی و چیفویو را ارائه دادند و طرحی را برای شکست دادن تایجو و توقف هاکای در شب کریسمس ارائه کردند. تاکمیچی وظیفه یافت تا هاکای را متقاعد کند، در حالی که بقیه با تایجو مبارزه می‌کردند. کیساکی و هانما با مهار کردن چیفویو به آن‌ها خیانت کردند و این موضوع به تایجو اجازه داد تا به کلیسا وارد شود.

صفحات دیگر