ویکی توکیو ریونجرز

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

برامن

اشتراک‌گذاری

برامن

Brahman

برامن - توکیو ریونجرز

کانجی

روماجی

بورافومان

قلمرو

شینجوکو

اولین نمایش

چپتر ۲۰۸ (مانگا)

برامن (Brahman) یک باند خلافکار است که در دوران سنگوکوی توکیو شکل گرفت. این باند توسط سنجو کاواراگی هدایت می‌شد تا این که در طی نبرد سه خدا شکست خورد و منحل شد.

شرح

اطلاعات زیادی در مورد برامن وجود ندارد به جز اینکه این سازمان در طی دو سال و در زمانی تشکیل شد که باند توکیو مانجی به خاطر مبارزه با باندهای دیگر در گرفتن قدرت منحل شد. در میان این باندها برامن در رتبه سوم قرار داشت که با هدایت رهبر خود یعنی سنجو کاواراگی، یکی از سه خدا، توازان کنترل توکیو را حفظ می‌کرد.

این سازمان دارای چندین عضو بزرگسال از جمله اعضای نسل اول اژدهایان سیاه است. این باند در ترکیب خود بسیار مرموز است، زیرا سیشو اینویی شایعاتی شنیده بود که این سازمان بیشتر شبیه یک باند یاکوزا عمل می‌کند و چندین اقدام خشونت‌آمیز و وحشیانه به آن‌ها مرتبط است.

با این حال، هدف این سازمان متوقف کردن باند کانتو مانجی بوده است، باندی که آن‌ها در مقایسه با باند مانجی توکیو نگاه منفی‌تری به آن داشتند. کن ریوگوجی و تاکمیچی هاناگاکی تمایل دارند که خود مانجیرو سانو را به بازیابی کنند و از همین رو در راستای اهداف خود با برامن هستند.

اعضا

نبردها

  • نبرد سه خدا: شکست برامن و اعلام منحل شدن آن توسط سنجو کاوارگی
صفحات دیگر