توکیو غول

ایچیکا کانکی (Ichika Kaneki)

اشتراک‌گذاری
ایچیکا کانکی (Ichika Kaneki) توکیو غول

گونه

دورگه نامشخص (انسان/غول)

وضعیت

زنده

سن

۵-۶

جنسیت

مونث

تولد

~ دسامبر

بستگان

کن کانکی (پدر)
توکا کیریشیما (مادر)
آیاتو کیریشیما (دایی)
رنجی یومو (دایی مادر)
پدر کن کانکی (پدر بزرگ)
مادر کن کانکی (مادر بزرگ)
آراتا کریشیما (پدر بزرگ مادری)
هیکاری کیریشیما (مادر بزرگ مادری)

نوع Rc

نامشخص

اولین حضور

:Re فصل ۱۷۹ (مانگا)

ایچیکا کانکی (Ichika Kaneki)، دختر کن کانکی و توکا کیریشیما در پایان توکیو غول re: نشان داده شد.

داستان

در زمان پنهان شدن Goat در بخش ۲۴ام این موضوع مشخص نبود که آیا یک فرزند بعد از تولد می‌تواند زنده بماند یا نه. پس از انهدام اژدها و بازسازی توکیو ایچیکا کانکی متولد شد و با محبت اطرافیانش تحت درمان قرار گرفت.

او در کودکی دختری با شور و شوق بود و با همه به خوشی برخورد می‌کرد.

قدرت‌ها و توانایی‌ها

او یک دورگه غول/انسان است اگرچه خصیصه بیولوژیکی او نامشخص مانده است. این موضوع مشخص نیست که او توانایی‌های والدینش را به ارث خواهد برد یا خیر. همانند دیگر دورگه‌هایی که به طور طبیعی به دنیا آمده‌اند او قادر به خوردن غذای انسان است.