ویکی توکیو غول

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

کارائو سائکی

اشتراک‌گذاری

کارائو سائکی

Karao Saeki

کارائو سائکی - توکیو غول

نام مستعار

تورسو

گونه

وضعیت

مرده

جنسیت

مذکر

مرگ

۱۳ - ۲۰ دسامبر، ۴ ب.ح.ت.ف

وابسته به

پیشه

راننده تاکسی

نوع Rc

رینکاکو

اولین نمود

فصل ۱ re: (مانگا)
قسمت ۱ re: (انیمه)

کارائو سائکی (Karao Saeki) که همچنین با نام تورسو (Torso) شناخته می‌شود یک قاتل سریالی است که برای قطع کردن اعضای بدن قربانی‌هایش شناخته می‌شود. او توسط دو جوخه مادو و شیموگوچی از سازمان CCG مورد تحقیق قرار گرفت.

تورسو وابسته به درخت آئوگیری بود و بیشتر با آیاتو کیریشیما و هینامی فوگوچی در ارتباط بود. او به وسیله یک تاکسی در توکیو رفت و آمد می‌کرد. بعد از آشکار شدن هویتش او تبدیل به یک مامور جزیی برای این سازمان شد.

صفحات دیگر