بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

غول یک-چشم

اشتراک‌گذاری

غول یک-چشمی (One-eyed ghoul) در مجموعه توکیو غول یک دورگه انسان-غول است که دارای توانایی‌های یک غول طبیعی است. اغلب وجود این غول‌ها به عنوان یک افسانه‌ی شهری تلقی شده یا اصلا در مورد آن‌ها چیزی شنیده نشده است.

ریشه‌ها

بارداری

دورگه‌هایی که به صورت طبیعی متولد می‌شوند و دارای توانایی‌های غول هستند بسیار نادرند. بنا بر گفته‌ی ایتوری احتمال بارداری پایین است و حتی اگر مادر باردار شود، بچه در همان دوران بارداری می‌میرد.

  • اگر مادر یک انسان باشد و پدر یک غول، بچه مواد غذایی مورد نیاز را دریافت نمی‌کند و از گرسنگی می‌میرد مگر این که مادر به غول‌خواری روی بیاورد.
    • البته این موضوع فقط در صورتی صادق است که بچه دورگه یک غول یک-چشم باشد نه یک نیمه-انسان.
  • اگر مادر غول باشد و پدر انسان، بدن مادر، بچه را به اشتباه غذا فرض می‌کند و آن را جذب می‌کند.

پیوند کاکوهو

روش اصلی ایجاد غول‌های یک-چشم از طریق پیوند کاکوهو به یک انسان است که عملی با ریسک بالا است. در مواقع نادر که عمل با موفقیت انجام می‌شود، انسان به مرور به یک دورگه مصنوعی با توانایی‌های یک غول معمولی تبدیل می‌شود. این عمل برای اولین بار توسط دکتر آکیهیرو کانو انجام شد و باور بر این است که اولین عمل موفق روی کن کانکی انجام شده است.

اشخاص

طبیعی

مصنوعی

نامشخص

  • پادشاه زیرزمینی
  • بی‌نام
صفحات دیگر