بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

مارلین

اشتراک‌گذاری

مارلین

Marlene

مارلین - The Last of Us

نام‌های دیگر

ملکه فایرفلای

سن

اواسط دهه ۴۰

پیشه

وابسته به

سکونت

بوستون، ماساچوست (قبلا)
سالت لیک ستی، یوتا

صداپیشه و بازیگر

مرل دندریج

مارلین (Marlene) رهبر فایرفلایز و آنتاگونیست نهایی The Last of Us است و همچنین در قالب فلش‌بکی در The Last of Us Part II نمایش داده شد. او فرمانده فایرفلایز بود و یک دوست خوب برای مادر الی یعنی آنا بود.

پیش‌زمینه

مارلین به عنوان یک فایرفلای علیه تمامیت‌خواهی نیروی نظامی در منطقه قرنطینه مبارزه می‌کرد و خواستار تشکیل یک دولت کارآمد بود. فایرفلای‌ها در چند منطقه موفق به غلبه بر حکمرانی نیروی نظامی شدند از جمله در سالت لیک سیتی اما تلاش‌های آن‌ها همیشه هم موفقیت‌آمیز نبود مثل مورد پیتسبورگ.

با وجود تلاش‌های او و سازمانش برای برقراری نظم اما اعضای آن‌ها رو به کاهش بود و توسط نیروی نظامی کشته می‌شدند. علاوه بر این‌ها مارلین سازمان مربوط به خود را داشت و به خاطر قولی که به آنا داده بود چشم از الی برنمی‌داشت. او و مادر الی دوستان قدیمی بودند.

مارلین همچنین از دوستان نزدیک برادر جول یعنی تامی بود، چرا که تامی زمانی عضو فایرفلایز بود. با این حال تامی بعد از گذشت مدتی تصمیم گرفت تا آن‌ها را ترک کند. او قبل از ترک فایرفلایز به مارلین گفت که اگر به هر چیزی نیاز داشت روی کمک جول حساب کند.

صفحات دیگر