فایرفلایس (Fireflies)

فایرفلایس (Fireflies) - The Last of Us

فایرفلایس (Fireflies) یک گروه شبه-نظامی انقلابی در The Last of Us و The Last of Us Part II است. آن‌ها در چندین منطقه قرنطینه علیه ارتش شورش کردند به این امید که دولت ایالات متحده را بازیابی کنند، هر چند که آن‌ها در نبرد علیه FEDRA بازنده بودند.

فایرفلایس یکی از معدود گروه‌های سازمان یافته بود که برای یافتن واکسن عفونت مغزی تلاش می‌کرد و اراده‌ی بالایی هم برای انجام این کار داشت. اعضای این گروه شبه نظامی در سراسر کشور پراکنده بودند اما پایگاه اصلی آن‌ها در بیمارستان سنت مری در سالت لیک سیتی بود.

گاهی شهروندان معمولی در مناطق قرنطینه نیز ممکن بود به دلیل کمبودهای غذایی و تحریک شدن توسط فایرفلایس اقدام به شورش کنند. این شورش‌های غیر وابسته در مقایسه با شورش‌های فایرفلایس بزرگتر و پر خشونت‌تر بود با این حال آن‌ها زیاد سازمان یافته نبودند و مستاصل عمل می‌کردند.

رهبری این گروه از زمان شکل گرفتن آن بر عهده مارلین بود که رهبری او تا زمان مرگش یعنی سال ۲۰۳۴ ادامه داشت. مارلین توسط جوئل «فایرفلای ملکه» خطاب می‌شد. پس از آن که جوئل به همراه الی از بیمارستان سنت مری فرار کرد و با مرگ جراح مغز تمام امید برای ساختن واکسن از بین رفت، اعضای باقیمانده از این گروه تصمیم گرفتند تا سازمان را منحل کنند. با این حال در زمان رویدادهای The Last of Us Part II این شایعه وجود داشت که گروه‌های مقاومت سابق فایرفلای قصد دارند تا دوباره این سازمان را بازیابی کنند.