بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

فایرفلایز

اشتراک‌گذاری

فایرفلایز

Fireflies

فایرفلایز - The Last of Us

نوع گروه

شبه نظامی

تاریخ بنیان

دهه ۲۰۱۰

مقر

دانشگاه کلرادوی شرقی، کلرادو (قبلا)
بیمارستان سنت مری، سالت لیک ستی (قبلا)
جزیره کاتالینا، کالیفرنیا

رهبر

متحدان

قاچاقچیان
شکارچیان (قبلا)

دشمنان

نمایش‌ها

The Last of Us: American Dreams
The Last of Us
The Last of Us: Left Behind
The Last of Us Part II

فایرفلایز (Fireflies) یک گروه شبه-نظامی انقلابی در The Last of Us و The Last of Us Part II است. آن‌ها در چندین منطقه قرنطینه علیه ارتش شورش کردند به این امید که دولت ایالات متحده را بازیابی کنند، هر چند که آن‌ها در نبرد علیه FEDRA بازنده بودند.

فایرفلایز یکی از معدود گروه‌های سازمان یافته بود که برای یافتن واکسن عفونت مغزی تلاش می‌کرد و اراده‌ی بالایی هم برای انجام این کار داشت. اعضای این گروه شبه نظامی در سراسر کشور پراکنده بودند اما پایگاه اصلی آن‌ها در بیمارستان سنت مری در سالت لیک سیتی بود.

گاهی شهروندان معمولی در مناطق قرنطینه نیز ممکن بود به دلیل کمبودهای غذایی و تحریک شدن توسط فایرفلایز اقدام به شورش کنند. این شورش‌های غیر وابسته در مقایسه با شورش‌های فایرفلایز بزرگتر و پر خشونت‌تر بود با این حال آن‌ها زیاد سازمان یافته نبودند و مستاصل عمل می‌کردند.

رهبری این گروه از زمان شکل گرفتن آن بر عهده مارلین بود که رهبری او تا زمان مرگش یعنی سال ۲۰۳۴ ادامه داشت. مارلین توسط جول «ملکه فایرفلای» خطاب می‌شد. پس از آن که جول به همراه الی از بیمارستان سنت مری فرار کرد و با مرگ جراح مغز تمام امید برای ساختن واکسن از بین رفت، اعضای باقیمانده از این گروه تصمیم گرفتند تا سازمان را در سال ۲۰۳۶ منحل کنند. با این حال گروه‌های مقاومت سابق فایرفلای در سال ۳۰۳۸ دوباره این سازمان را در جزیره کاتالینا بازیابی کردند.

صفحات دیگر