بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

پروژه نینا

اشتراک‌گذاری

پروژه نینا

The Nina Project

پروژه نینا - استرنجر تینگز

نوع

برنامه و تاسیسات دولتی

مکان

نوادا

کارکنان

دکتر سم اوونز

پروژه نینا (The Nina Project) اسم رمز یک تاسیسات و برنامه دولتی فوق سری است که در صحرای نوادا واقع شده است. این تاسیسات توسط مدیران سابق آزمایشگاه هاوکینز یعنی دکتر مارتین برنر و دکتر سم اونز توسعه یافت. نینا طراحی شده بود تا توانایی‌های ذهنی یازده را بازیابی کند که این فرآیند شامل مجبور کردن یازده به «باز-تجربه» خاطراتش بود. فرآیند «باز-تجربه» از طریق ترکیبی از داروهای آزمایشی، محرومیت حسی، و شبیه‌سازی سمعی و بصری صورت می‌گرفت. با این حال پروژه نینا ظاهرا بزرگتر از هدف پشت آن در بازیابی توانایی یازده بود. برنر در مقطعی غفلت کرد و برای یازده فاش کرد که این هدف با اعتراض اوونز همراه بوده است و همین طور اشاره کرد که این اقدام «همه چیز را به خطر می‌اندازد».

برنر و اوونز می‌دانستند که بازیابی شدن توانایی‌های یازده تنها راه برای جلوگیری از تهدید آپساید داون است. یازده با وجود امنتاع اولیه برای شرکت کردن در این پروژه اما سرانجام شرکت در آن را پذیرفت و به تدریج تجربه‌های گذشته خود در سال ۱۹۷۹ در آزمایشگاه هاوکینز را دوباره تجربه کرد. او سرانجام به یاد آورد که هنری کریل مسئول قتل نمونه‌های آزمایشی این آزمایشگاه بوده است. یازده در آن مقطع با هنری مقابله کرد و سرانجام با چیره شدن بر او، هنری را به آپساید داون تبعید کرد.

برنر قصد داشت همچنان آزمایش‌های خود را دنبال کند و توانایی‌های یازده را فراتر از حد خود ببرد. برنر و اوونز بر سر این ماجرا با هم جر و بحث داشتند در حالی یازده می‌خواست به هاوکینز بازگردد. این شرایط برنر را تحریک کرد تا به اجبار هر دوی یازده و اوونز را ناتوان کند. مدتی کوتاهی پس از آن ارتش ایالات متحده به این تاسیسات رسید و یک حمله‌ی همه-جانبه را به این مکان ترتیب داد؛ ژنرال سالیوان باور داشت که یازده ریشه‌ی مشکلات دنباله‌دار هاوکینز است و از این رو قصد حذف آن را داشت. برنر در حین این حمله کشته شد اما یازده با شکست دادن تعداد زیادی از نظامیان موفق به فرار از این تاسیسات شد.

صفحات دیگر