ویکی استرنجر تینگز

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

دروازه‌های نفرین

اشتراک‌گذاری

دروازه‌های نفرین

Curse Gates

دروازه‌های نفرین - استرنجر تینگز

سازنده

مکان

چهار نقطه در هاوکینز

دروازه‌های نفرین (Curse gates) چهار دروازه باز شده توسط وکنا در مارس ۱۹۸۶ هستند. او از طریق قدرت نفرین خود شروع به عذاب دادن و کشتن تعدادی از ساکنان هاوکینز کرد. با کشته شدن هر قربانی یک دروازه جدید در محل مرگ او باز می‌شد. وکنا تلاش کرد تا جان کریسی کانینگهام، فرد بنسون، پاتریک مک‌کینی و مکس میفیلد را بگیرد که از این افراد تنها مکس موفق به بازیابی پس از «مرگ» موقتی شد اما با این حال دروازه چهارم و نهایی در خانه کریل باز شد. این چهار دروازه به سرعت در هاوکینز گسترش یافتند و باعث ایجاد زمین‌لرزه‌ای شدند. این اتفاق فاز جدید و تهاجمی آپساید داون بود که نسبت به فازهای قبلی به نظر برگشت‌ناپذیر بود.

صفحات دیگر