Stranger Things

آپساید داون

اشتراک‌گذاری

آپساید داون

The Upside Down

آپساید داون - Stranger Things

نوع

بعد موازی

ساکنان

مایند فلایر
دموگورگن‌ها
پیچک‌ها

وارونه یا آپساید داون (Upside Down) یک بعد موازی با جهان انسان است. بیشتر (شاید همه‌ی) گیاهان و جانوران موجود در این بعد در یک شبکه ذهنی متصل به مایند فلایر هستند و در واقع یک ابرارگانیسم بزرگ را تشکیل داده‌اند. یکی از اجزای کلیدی این شبکه، گونه‌ای از شکارچیان انسان‌نما بودند که با نام دموگروگن‌ها شناخته می‌شدند.

در ۶ نوامبر ۱۹۸۳، در طی آزمایشی که در آزمایشگاه ملی هاوکینز انجام شد، یک کودک مورد آزمایش به نام یازده در یک تماس بین-بعدی با یک دموگورگن پیدا کرد و ناخواسته دروازه‌ای را به این بعد باز کرد. مایند فلایر از طریق این دروازه و با استفاده از سلطه‌ی خود بر آپساید داون شروع به حمله به شهر هاوکینز کرد و مواد بیولوژیکی سمی را پخش کرد. با این حال، با بسته شدن این دروازه طرح این موجود برای تسخیر زمین متوقف شد و ظاهرا ارتباط آن با زمین قطع شد.

بیولوژی

آپساید داون هیچ حیات قابل تشخیصی فراتر از گیاهان و درختان و مناسبت برای انسان‌ها ندارد. در عوض این بعد دارای بیولوژی و اکوسیستم منحصر به فرد خود است. رشد بیولوژیکی گونه‌های مختلف مانند پیچک‌ها و غشاهای گوشت-مانند در سراسر این بعد متداول است. حیات این گونه‌ها ظاهرا شبیه به قارچ‌ها یا حیات گیاهان است.

موارد شناخته شده

  • مایند فلایر: ظاهرا تمام ارگانیسم‌های این بعد بخشی از یک شبکه ذهنی هستند که توسط موجودیتی به نام مایند فلایر کنترل می‌شود.
  • دموگورگن‌ها: آن‌ها شکارچی‌های انسان‌نما هستند که در این بعد سکونت دارند بخشی خطرناک و قدرتمند از ارتش مایند فلایر هستند.
  • تونل‌ها: در سال ۱۹۸۵ مجموعه‌ای از تونل‌ها در نزدیکی دروازه شکل گرفت. این تونل‌ها از زمین شکل نگرفته بودند و در واقع یک موجود عظیم بودند. هدف از این تونل‌ها واسطه‌ای برای آپساید داون به منظور تسخیر دنیای انسان بود.
  • گرده‌ها: اتمسفر آپساید داون با گرده‌هایی پر شده‌اند که همیشه در هوا وجود دارند. بعد از باز شدن دروازه‌ای به آزمایشگاه هاوکینز، این گرده‌ها در راهروها گسترش یافتند. این گرده‌ها بسیار سمی هستند، به طوری که با اسپری شدن مستقیم آن به صورت هاپر باعث غش کردن او شد.
  • پیچک‌ها: پیچک‌ها موجوداتی مار-مانند هستند که در سراسر آپساید داون رشد می‌کنند.