ویکی جنگ ستارگان

ووکی (Wookiee)

اشتراک‌گذاری

ووکی

Wookiee

ووکی (Wookiee) - جنگ ستارگان

زیرگونه

سیلوربک، رووک

خاستگاه

کشیییک

زیستگاه

جنگل

رژیم غذایی

همه چیز خوار

زبان

  • شیریووک
  • تیکاران
  • زاکزیک

ووکی‌ها (Wookiees) نژادی شبه-انسان با قد بلند و پر مو بودند که ساکن سیاره کشیییک بودند. شناخته شده‌ترین فرد از این نژاد جنگجویی به نام چیوباکا، دوست صمیمی و خلبان هان سولو بود که نقشی حیاتی در زمان جنگ‌های کلون در دفاع از کشیییک را بر عهده داشت و همچنین در مبارزه علیه امپراتوری کهکشانی و محفل یکم نیز نقش داشت. ووکی‌ها نژادی بسیار قوی هستند و قادرند با دست خالی بازوی یک فرد را از جا بکنند. اگرچه آن‌ها اهل یک سیاره معتدل جنگلی هستند، اما آن‌ها از بودن در سیاره‌های یخی چون ایلوم، هاث و پایگاه استارکیلر هیچ مشکلی ندارند.