بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

توگروتا

اشتراک‌گذاری

توگروتا 

Togruta

توگروتا - جنگ ستارگان

انواع

لکو، مونترال

خاستگاه

شیلی

توگروتا (Togruta) یک گونه هوشمند در سیاره شیلی بودند. آن‌ها به خاطر پوست رنگین، شاخ‌های مخروطی شکل، دم‌های متصل به سر، و رنگدانه‌های سفید صورت شناخته می‌شدند که آن‌ها از شکارچیان پنهان می‌کرد. اگرچه خاستگاه آن‌ها سیاره شیلی بود، اما آن‌ها همچنین روی سیاره کیروس یک کلونی ۵۰ هزار نفری داشتند. از افراد شناخته شده از نژاد توگروتا می‌توان به استاد جدای شاک تی، و پدوان آسوکا تانو اشاره کرد.

صفحات دیگر