ویکی جنگ ستارگان

نبرد جاکو

اشتراک‌گذاری

نبرد جاکو

Battle of Jakku

نبرد جاکو - جنگ ستارگان

تاریخ

مکان

نتیجه

 • پیروزی قاطع جمهوری جدید
  • مرگ گالیوس راکس
  • بازداشت سینا ری توسط جمهوری جدید
  • جلوگیری از گالیوس راکس در انفجار هسته جاکو
  • امضای پیمان کهکشانی توسط امپراتوری کهکشانی
  • پایان جنگ داخلی کهکشان

جناح‌ها

جمهوری جدید
بقایای امپراتوری جاکو

نبرد جاکو (Battle of Jakku) آخرین درگیری گسترده نظامی در جنگ داخلی کهکشان  بود که در سال ۵ ب.ن.ی، تنها یک سال و چهار روز پس از نبرد اندور رخ داد. در طی ماه‌های آخر درگیری، مشاور گالیوس راکس کنترل امپراتوری کهکشانی را بر عهده گرفت و بیشتر نیروهای باقیمانده خود را بر جاکو متمرکز کرد. جاکو سیاره‌ای بیابانی در حلقه درونی کهکشان بود که امپراتوری در آنجا آخرین موضع خود در برابر جمهوری جدید را گرفته بود.

راکس بدون این که سربازانش اطلاع داشته باشند، برای محقق کردن تعهدات خود نسبت به خواسته امپراتور فقید شیو پالپاتین، اقدام برای نابود کردن امپراتوری را شروع کرد. با این حال، او همچنین قصد عقب‌نشینی به نواحی ناشناخته را داشت تا بتواند در آنجا به همراه افراد معدود و ارزشمندی چون فرمانده برندول هاکس یک امپراتوری جدید را ایجاد کند. هنگامی که نیروهای جمهوری در جاکو به امپراتوری حمله کردند، راکس تلاش کرد تا کل این سیاره به همراه دو جناح را با هم نابود کند. با این حال، تلاش‌های او توسط ری اسلون خنثی شد و راکس توسط او در طول این نبرد کشته شد.

پس ماه‌ها مبارزه روی سیاره جاکو، سرانجام با مرگ راکس این نبرد پایان یافت و یک پیروزی قاطع برای جمهوری جدید رقم خورد. پس از آن، وزیر اعظم میس آمدا و صدراعظم مان موتما یک توافق‌نامه کهکشانی را امضا کردند که رسما پایان جنگ داخلی و خود امپراتوری را اعلام می‌کرد.