ویکی جنگ ستارگان

مسیر (The Path)

اشتراک‌گذاری

مسیر

The Path

مسیر (The Path) - جنگ ستارگان

نوع سازمان

شبکه زیرزمینی

رهبر

کاولان روکن

موقعیت

دایو
ماپوزو
جابیم

زمان بنیان

ده سال قبل از ۹ ق.ن.ی

وابسته به

مسیر (The Path) نام یک شبکه زیرزمینی ضد امپراتوری بود که در زمان پاکسازی بزرگ جدای در ماپوزو و سایر سیاره‌ها فعالیت می‌کرد. مسیر با جدای‌های فراری و سایر حسگرهای نیرو در چندین مکان مخفی در سراسر کهکشان همکاری می‌کرد، و آن‌ها را به طور امن قاچاق می‌کرد و هویت‌های جدیدی به آن‌ها می‌داد. اعضای این شبکه شامل تالا دوریت یک افسر امپرتوری، دروید NED-B، کوینلن وس یک استاد جدای، کاولان روکن، و دو خلبان به نام وید ریسلین و سالی استارک بود. شبکه مسیر حداقل به دو ایراسپید T-47 دسترسی داشت.

در حوالی سال ۱۰ ق.ن.ی، یک مخابره روی سیاره بلنب توسط امپراتوری رهگیری شد که نشان از ارتباط با یک شبکه مخفی داشت. در ابتدا این شبکه به عنوان یک دروغ نادیده گرفته شد، اما مقرهای آن‌ها در دو سامانه دیگر شناسایی شد.

اوبی-وان کنوبی استاد جدای و پرنسس لیا اورگانا در حوالی سال ۹ ق.ن.ی توسط این شبکه کمک‌رسانی شدند تا به سیاره جابیم بروند.