ویکی جنگ ستارگان

سیر جوندا (Cere Junda)

اشتراک‌گذاری

سیر جوندا

Cere Junda

سیر جوندا (Cere Junda) - جنگ ستارگان

نژاد

انسان

جنسیت

مونث

وابسته به

محفل جدای
جمهوری کهکشانی
خدمه مانتیس

استاد

انو کوردووا

شاگردان

تریلا سودوری
کال کستیس

سیر جوندا (Cere Junda) یک شوالیه جدای سابق بود که در دوران قدرت گرفتن امپراتوری کهکشانی تبدیل به مربی کال کستیس شد.

بیوگرافی سیر جوندا

سیر جوندا یک پدوان بود و استاد او انو کوردووا بود. بعدها جوندا و کوردووا توسط شورای عالی جدای به منظور نظارت بر حفاری معبدی واقع در سیاره آنتوتو اعزام شدند اما در جریان این روند، آن‌ها درگیر نبردی بین مبارزان آزادی فیلار و نیروهای امنیت محلی شدند. در طول این نبرد، جوندا با مبارزان آزادی فیلار همکاری کرد. سرانجام او تبدیل به یک شوالیه جدای شد و تریلا سودوری را به عنوان پدوان خود برگزید.

زمانی که دستور ۶۶ صادر شد، و سیر و شاگردش تریلا موفق شدند فرار کنند با گروهی از بچه‌های حساس-به-نیرو زنده بمانند. اتفاقی ناگوار باعث شد تا تریلا به جنبه‌ی تاریکی روی آورد و تبدیل به یک مفتش امپراتوری شود. سیر از ترس اینکه خشمش او را هم به سمت تاریکی بکشاند، خود را از نیرو جدا کرد. این یعنی سیر دیگر یک جدای نبود و یافتن او توسط امپراتوری آسان نبود. او با این حال در مقطعی تا حدی به نیرو متصل شد و نیرو او را فراخواند اما او آن را رد کرد. او همچنین کریستال کایبر شمشیر نوری خود را فروخت، و دسته‌ی شمشیر خود را پیش خود نگه داشت تا در تاریخ ۱۴ پ.ن.ی آن را به کال داد.

جوندا در دوران قدرت گرفتن امپراتوری کهکشانی تبدیل به مربی کال کستیش شد.

نمایش‌ها

  • Jedi Fallen Order – Dark Temple 1 (اولین نمایش، در فلش‌بک‌ها)
  • Jedi Fallen Order – Dark Temple 2 (در فلش‌بک‌ها)
  • Jedi Fallen Order – Dark Temple 3 (در فلش‌بک‌ها)
  • Jedi Fallen Order – Dark Temple 4 (در فلش‌بک‌ها)
  • Jedi Fallen Order – Dark Temple 5 (در فلش‌بک‌ها)
  • Star Wars Jedi: Fallen Order