بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

جنگ مندلورین-جدای

اشتراک‌گذاری

جنگ مندلورین-جدای

Mandalorian-Jedi War

جنگ مندلورین-جدای - جنگ ستارگان

پایان

تحولات مندلورین

مکان

نتیجه

پیروزی جدای
غیرقابل سکونت شدن بیشتر سطح مندلور

جنگ مندلورین-جدای (Mandalorian-Jedi War) مجموعه‌ای از درگیری‌های میان مندلورین‌ها و محفل جدای بود. آخرین نبرد میان این دو گروه در نهایت منجر به نابودی سیاره مندلور شد.

مندلورین‌ها در این جنگ زمانی که با قابلیت جدای در استفاده از نیرو برخورد کردند، از تکنولوژی خود برای مقابله با آن‌ها استفاده کردند. بنابر افسانه‌ها مندلور بزرگ نبردهایی را در مقابل جدای انجام داده است. مندلورین‌ها همچنین علیه جمهوری قدیم در زمان سقوطش در جنگ بودند. جنگ میان جدای و جنگ‌سالارهای مندلورین باعث یک تحول گسترده در سیاره خاستگاه مندلورین‌ها یعنی مندلور شد. پس از پیروزی جدای سطح این سیاره به کویری سفید عاری از زندگی تبدیل شد.

صفحات دیگر