ویکی جنگ ستارگان

جنگ سرد

اشتراک‌گذاری

جنگ سرد

Cold War

جنگ سرد - جنگ ستارگان

شروع

۲۹ ب.ن.ی

پایان

۳۴ ب.ن.ی

نتیجه

شکسته شدن پیمان کهکشانی
تخریب سامانه هوسنین توسط محفل نخست
شروع جنگ میان محفل نخست و مقاومت

جناح‌ها

جناح اول:
جمهوری جدید
مقاومت
جناح دوم:
محفل نخست
شوالیه‌های رن

جنگ سرد (Cold War) شش سال تنش‌های شدید ژئوپلیتیک کهکشانی میان جمهوری جدید و محفل نخست بود. در این دوره، جمهوری به طور محرمانه توسط مقاومت که گروهی جدا شده از نیروی دفاعی جمهوری جدید بود حمایت می‌شد.

عنوان «جنگ سرد» به این خاطر به کار برده می‌شد چون هیچ مبارزه‌ی بزرگ و مستقیمی بین دو جناح وجود نداشت. در حالی کشمکش‌های جزئی وجود داشت اما آن‌ها به سمت جنگ با یکدیگر نرفته بودند. گروه مقاومت توسط لیا اورگانا، سناتور سابق تشکیل شده بود تا بر فعالیت‌های محفل نخست نظارت داشته باشد، چرا که جمهوری جدید این سازمان را آنچنان تهدیدآمیز تلقی نمی‌کرد. با بیشتر شدن درگیری‌های میان مقاومت و محفل نخست، سرانجام بعد از حمله‌ی محفل نخست به جمهوری یک جنگ آغاز شد.