ویکی جنگ ستارگان

جنگ داخلی مندلورین (عصر امپراتوری)

اشتراک‌گذاری

جنگ داخلی مندلورین

Mandalorian Civil War

جنگ داخلی مندلورین (عصر امپراتوری) - جنگ ستارگان

شروع

۲
، کرونست

پایان

۱ ق.ن.ی، مندلور

مکان

کرونست
مندلور

نتیجه

پیروزی اتحاد شورشی/مقاومت مندلورین

جناح‌ها

جناح اول:
مقاومت مندلورین‌ها
جناح دوم:
- قبیله ساکسون

جنگ داخلی مندلورین (Mandalorian Civil War) در سال ۲ ق.ن.ی و به دنبال شورش قبیله ورن علیه دولت دست‌نشانده امپراتوری در سیاره مندلور رخ داد.

این جنگ زمانی شروع شد که فرماندار مندلور یعنی گار ساکسون سعی کرد تا سابین رن، یکی از اعضای شناخته شده‌ی وابسته به اتحاد بازیابی جمهوری و دو مامور او را به خاطر جرایم‌شان علیه امپراتوری دستگیر کند. ساکسون همچنین سعی داشت قبیله ورن که مرتبط با سابین بود را از بین ببرد. ادامه یافتن این درگیری در سنگر ورن‌ها روی سیاره کرونست منجر به کشته شدن گار ساکسون به دست کنتس یورسا ورن شد.

صفحات دیگر