جنگ ستارگان

جنگ داخلی جدای

اشتراک‌گذاری

جنگ داخلی جدای

Jedi Civil War

جنگ داخلی جدای - جنگ ستارگان

شروع

۳۹۵۹ ق.ن.ی

پایان

۳۹۵۶ ق.ن.ی، نبرد راکاتا پرایم

نتیجه

پیروزی تاکتیکی جدای/جمهوری
پیروزی استراتژیک سیت

جناح‌ها

جناح اول:
امپراتوری سیت دارث رون
جناح دوم:
محفل جدای
جمهوری کهکشانی

جنگ داخلی جدای (Jedi Civil War) که همچنین با عنوان جنگ دوم سیت، شورش جمهوری قدیم، جنگ مالک، و توسط مندلورین‌ها با نام جنگ کوره ستاره‌ای (Star Forge) شناخته می‌شود، یک درگیری ویرانگر بود که زمانی شروع شد که یک شوالیه جدای به نام رون نیروهای جمهوری کهکشانی را برای پیروزی در جنگ‌های مندلورین هدایت کرد، و امپراتوری سیت متعلق به خود را بنیان‌گذاری کرد و خودش را ارباب تاریکی سیت خواند. وقتی او به همراه دوست و شاگردش یعنی دارث مالک یک حمله از جمهوری کهکشانی را در سال ۳۹۵۹ ق.ن.ی رهبری می‌کرد، در بازگشت از نواحی ناشناخته اقدام به تصاحب کنترل کوریبان کرد و آکادمی سیت را در آنجا احیا کرد و در هنگام یک ماموریت در راکاتا پرایم به کوره ستاره‌ای دستیابی پیدا کرد. رون با پیش‌بینی تهدید یک امپراتوری سیت که در نواحی ناشناخته کهکشان کمین کرده بود، امیدوار بود تا بتواند با کمک کهنه‌سربازان جنگ‌های مندلورین و تعدادی از اعضای سیت که به آن‌ها پیوسته بودند، جمهوری را تصاحب کند.

در هنگام این جنگ، دارث رون جمهوری را به زانو درآورد و تقریبا جای آن را گرفته بود اما یک تله کار گذاشته شده توسط جدای باعث شد تا او به کما برود و ذهنش تقریبا نابود شود. او که به سختی زنده بود توسط باستیلا شان، یک شوالیه جدای به آکادمی سری جدای در دانتویین برده شد و رون در آنجا توسط شورای جدای التیام پیدا کرد و ذهن او به عنوان یک عامل وفادار به جمهوری بازنگری شد. در سال ۳۹۵۶ ق.ن.ی رون تحت فرمان شان قرار گرفت و آن‌ها ماموریت یافتند تا خاطرات تکه تکه شده‌ی رون در مورد کوره ستاره‌ای که ظاهرا منبعی بی‌نهایت برای سیت بود را استخراج کنند. او به اکومنوپلیس سیاره تاریس برده شد که در آنجا یک ناوگان سیت با هدایت مالک در کمین آن‌ها بود.

رون و شان به همراه نفراتی دیگر سرانجام پس از فرار از تاریس به آکادمی دانتویین فرار کردند که در آنجا رون تحت تعلیم مجدد استادان جدای قرار گرفت. بعد از چند هفته، شورای دانتویین او و خدمه ابون هاوک را برای ردگیری موقعیت کوره ستاره‌ای به قلب امپراتوری راکاتان فرستاد. بعد از آن که تعدادی از نقشه‌های ستاره‌ای باستانی بازیابی شد، مالک یک حمله را علیه آکادمی جدای رهبری کرد که منجر به ویرانی و فلج شدن محفل جدای شد. بعد از این که رون آخرین نقشه ستاره‌ای را یافت و از طریق آن موقعیت خاستگاه راکاتان را شناسایی کرد، او و جمهوری با موفقیت نیروهای سیت را شکست دادند. با مرگ مالک، کوره ستاره‌ای نابود شد و ناوگان سیت پراکنده شد و شکست خورد، و به این ترتیب این جنگ طولانی و پرهزینه پایان یافت.