ویکی جنگ ستارگان

جنگ‌های مندلورین

اشتراک‌گذاری

جنگ‌های مندلورین

Mandalorian Wars

جنگ‌های مندلورین - جنگ ستارگان

شروع

۳۹۷۶ ق.ن.ی(حملات اولیه)
۳۹۶۴ ق.ن.ی (درگیری اصلی)

پایان

۳۹۶۰ ق.ن.ی

مکان

سراسر کهکشان

نتیجه

پیروزی جمهوری کهکشانی
متلاشی دن قبیله‌های مندلورین

جناح‌ها

جناح اول:
مندلورین‌ها
جناح دوم:
جمهوری کهکشانی
رونچیست‌ها

جنگ‌های مندلورین (Mandalorian Wars) دوره‌ای شانزده ساله از درگیری‌های میان مندلورین‌ها و جمهوری کهکشانی بود که از سال ۳۹۷۶ ق.ن.ی با نبرد آلتیر شروع شد. این جنگ دو دهه بعد از جنگ بزرگ سیت رخ داد و طی آن مندلورین‌ها به سامانه‌های ستاره‌ای موجود در قلمروهای حلقه بیرونی کهکشان حمله کردند و با نیروی نظامی جمهوری درگیر شدند. مندلورین‌ها موفق به فتح سامانه‌های حاشیه شرقی کهکشان شدند. اگرچه این فتوحات آن‌ها تقریبا منجر به انقراض نژاد کاتار شد اما وقتی آن‌ها به سیارات نزدیک به سیاره تریس حمله کردند توجه جمهوری را به خود جلب کردند. بعد از یک سال درگیری‌های کوچک که با عنوان جنگ بدلی شناخته می‌شد، مندلورین‌ها خط‌های جمهوری را شکستند و در سال ۳۹۶۳ ق.ن.ی تریس را محاصره کردند، و سپس از طریق سه مسیر مجزا به جمهوری حمله کردند.

زمانی که یک گروه مداخله‌کننده از جدای‌ها به نام رونچیست‌ها به رهبری رون و دوستش مالک به نیروهای نظامی جمهوری پیوستند، وضعیت جنگ تغییر یافت. رون که یک نابغه تاکتیکی بود چندین پیروزی را در برابر مندلورین‌ها به دست آورد و قلمروهای از دست رفته را پس گرفت. رون پس از عقب راندن مندلورین‌ها، طی نبردی تحت عنوان نبرد مالاکور V شخصا در یک مبارزه مندلور را شکست داد و با فعال کردن یک ابرسلاح به نام ژنراتور توده سایه (Mass Shadow) سیاره ماکور V و ناوگان مشارکت‌کننده را نابود کرد.

جنگ‌های مندلورین عواقب بلند مدتی داشت؛ رون، مندلورین‌های شکست خورده را مجبور کرد تا خلع سلاح شوند و ماسک مندلور که نماد رهبری‌شان بود را پنهان کنند. در این مقطع رون و مالک هر دو به سمت جنبه‌ی تاریک نیرو جذب شدند و بسیاری از سربازان و جدای‌هایی که از رون پیروری می‌کردند به این دو ارباب تاریکی سیت پیوستند. آن‌ها امپراتوری سیت خود را بنا کردند و به جمهوری حمله کردند که این درگیری با عنوان جنگ داخلی جدای شناخته می‌شود.

صفحات دیگر