جارو تاپال (Jaro Tapal)

جارو تاپال

Jaro Tapal

جارو تاپال (Jaro Tapal) جنگ ستارگان

مرگ

۱۹ پ.ن.ی، سیستم براکا

نژاد

لسات

جنسیت

مذکر

وابسته به

شاگرد

کال کستیس

جارو تاپال (Jaro Tapal) یک لاست حساس به نیرو و یک استاد جدای بود که در طول جنگ‌های کلون، به عنوان یک ژنرال جدای در ارتش بزرگ جمهوری کهکشانی خدمت کرد.

تاپال با پایبندی به یک آموزه محکم و منضبط، شاگرد خود یعنی کال کستیس را برای استفاده از قابلیت‌های نیرو آموزش داد. به دنبال یک درگیری بر سر اداره سیاره براکا، تاپال و شاگرد وی با صدور دستور ۶۶ توسط سربازان کلون خودی مورد خیانت قرار گرفتند. تاپال در هنگام فرار از براکا به شدت مجروح شد اما موفق شد شاگرد خود را به سلامت فراری دهد. او قبل از مرگش كستيس را ترغيب كرد تا مسیر خود را حفظ کند و منتظر سيگنال شورای عالی جدای باشد، و همین طور این که به نيرو اعتماد داشته باشد.

رنج مرگ تاپال تا سال‌ها برای شاگرد او باقی ماند. كستيس كه شمشیر نوری جارو تاپال را نگه داشته بود، فداکاری و تعلیمات استادش را موجب احترام و افتخار می‌دانست و در زمان سلطنت امپراتوری کهکشانی برای بازیابی محفل جدای تلاش زیادی کرد.

نمایش‌ها