تارفول (Tarfful)

تارفول

Tarfful

تارفول (Tarfful) جنگ ستارگان

خاستگاه

کشیییک

نژاد

ووکی

جنسیت

مذکر

وابسته به

  • جمهوری کهکشانی
  • مقاومت کشیییک

تارفول (Tarfful) یک رئیس و جنرال ووکی بود که در زمان جنگ‌های کلون به دفاع از سیاره مادری خود یعنی کشیییک کمک کرد.  او بعدها در نبرد کشیییک شرکت کرد و در کنار چیوباکا و یودا، استاد جدای جنگید.

نمایش‌ها

  • Star Wars: Galactic Defense
  • TCW mini logo Star Wars: The Clone Wars – “Wookiee Hunt”
  • Star Wars: Episode III Revenge of the Sith (اولین نمایش)
  • Star Wars Jedi: Fallen Order
  • Galaxy of Adventures logo Star Wars Galaxy of Adventures – “Chewbacca – Wookiee Warrior” (در فلش‌بک‌ها)