باب اسفنجی

کارن پلانکتون

اشتراک‌گذاری

کارن پلانکتون

Karen Plankton

کارن پلانکتون - باب اسفنجی

سکونت

چام باکت، بیکینی باتم، اقیانوس آرام

پیشه

از مالکان چام باکت
دستیار پلانکتون
آشپز
صندوقدار
معلم

جنسیت

مونث

دسته‌بندی

کامپیوتر/ هوش مصنوعی

فرزند

حیوان خانگی

اسپات
لابرادور

کارفرما

اولین نمایش

«پلانکتون!»

صداگذار

جیل تالی

کارن پلانکتون (Karen Plankton) یکی از ده شخصیت اصلی مجوعه باب اسفنجی شلوار مکعبی است. او یک ابر رایانه ضد آب است که در آزمایشگاه چام باکت زندگی می‌کند. کارن همسر و همکار پلانکتون است که برای او طرح‌های پلیدی به منظور ربودن فرمول کربی پتی را فراهم می‌کند. او و پلانکتون شروران اصلی مجموعه محسوب می‌شوند.

کارن به عنوان یک کامپیوتر، هوشمندترین فرد در بیکینی باتم است که دارای شخصیتی تحلیلگر و باهوش است. او دارای دو فرم اصلی است که اولی در قالب یک مانیتور بزرگ روی دیوار و دیگری در قالب یک کامپیوتر چرخ-دار سیار دیده می‌شود. او به عنوان یکی از مالکان چام باکت به عنوان آشپز و صندوقدار فعالیت می‌کند، اگرچه به دلیل منفور بودن این رستوران او کمتر به انجام این کارها می‌پردازد.

نام شخصیت کارن از نام همسر سازنده این کارتون یعنی کارن هیلنبرگ گرفته شده است. جیل تالی صداگذاری این شخصیت را انجام داده است که با صداگذار شخصیت باب اسفنجی یعنی تام کنی ازدواج کرده است.