راک باتم

راک باتم

Rock Bottom

راک باتم - باب اسفنجی

مکان

اقیانوس آرام

اولین نمایش

«راک باتم»

راک باتم (Rock Bottom) یک شهر کوچک در عمق دریا و واقع در زیر بیکینی باتم است. این شهر اولین بار در قسمتی به همین نمایش داده شد و دومین نمایش آن نیز مربوط به قسمت «بیرون از عکس» بود.

شرح

جاده‌ی میان بیکینی باتم و راک باتم کاملا عمودی است و تنها از طریق یک اتوبوس یا بالون قابل دسترس است. این جاده دارای زاویه ۹۰ درجه‌ای است.

آفتاب به این بخش از اقیانوس نمی‌رسد و این شهر به جز چند چراغ خیابان در تاریکی به سر می‌برد. علائم نوشته شده در این جا به زبان انگلیسی اما تحریف شده، وارونه یا با جهتی متفاوت هستند. خاک اینجا سبز رنگ است و ساکنان راک باتم زیست‌تاب هستند و معمولا ظاهر بسیار عجیب و غریبی دارند. آن‌ها تقریبا به زبان معمول صحبت می‌کنند با این تفاوت که بین کلمات و جملات‌شان با بیرون آوردن زبان صدایی تولید می‌کنند.

راک باتم همچنین داری یک ایستگاه اتوبوس اصلی است، با این حال رسیدن به اتوبوس با فرآیند سختی همراه است. این شهر همچنین دارای یک غرفه اطلاعات است که با صفی بسیار طولانی همراه است.