باب اسفنجی

خانه باب اسفنجی

اشتراک‌گذاری

خانه باب اسفنجی

SpongeBob's house

خانه باب اسفنجی - باب اسفنجی

نوع

خانه

موقعیت

بیکینی باتم، اقیانوس آرام

نشانی

خیابان کانک ۱۲۴

اولین نمایش

«درخواست کمک»

خانه آناناسی در خیابان کانک ۱۲۴ جایی است که باب اسفنجی به همراه دو حیوان خانگی‌اش یعنی گری حلزون و شلی گوش ماهی زندگی می‌کند. این خانه دارای سه طبقه است و به طور کامل مبله است. این مکان اولین بار در قسمت «درخواست کمک» نمایش داده شد.

این آناناس در اصل از یک کشتی که روی آب در حال پیمایش بود افتاد و در باغچه اختاپوس سقوط کرد و سپس توسط باب اسفنجی خریداری شد.

ویژگی‌ها

یک گاراژ در پشت خانه و دو پنجره در جلوی خانه وجود دارد. این گاراژ و بخش پشتی خانه اولین بار در قسمت Reef Blower دیده شد. 

روی دیواره بیرونی این خانه یک شیر آب نیز وجود دارد که می‌توان به آن شلنگی وصل کرد. این مورد در قسمت «ملک واهی» دیده شد.