بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

مجسمه خدا

اشتراک‌گذاری

مجسمه خدا

Statue of God

مجسمه خدا - سولو لولینگ

هانگول

신상

نژاد

انسان‌نما

رتبه

رتبه اس

سیاهچال

سیاهچال دوگانه

اولین نمایش

چپتر ۲ (رمان)

مجسمه خدا (Statue of God) شاهکار و قوی‌ترین عروسک آرشیتکت بود.

ظاهر

مجسمه خدا یک کپی سنگی غول‌پیکر از هستی مطلق است که دارای چشمان قرمز درخشان، صلبی سیاه و لبخندی ظالمانه است.

توانایی‌ها

مجسمه خدا به عنوان قوی‌ترین عروسک آرشیتکت، موجودی فوق العاده قدرتمند بود.

  • قدرت بی‌نظیر
  • دوام بی‌نظیر: پوست این مجسمه به حدی سفت بود که خنجرهای پادشاه شیطان فقط خراش هایی روی صورتش برجای گذاشت و جین‌وو را مجبور به تغییر تاکتیک کرد تا با دست خالی مبارزه کند.
  • دید حرارتی: مجسمه خدا قادر است پرتوهای انرژی فوق‌العاده داغ را از چشمان خود پرتاب کند.
صفحات دیگر