ویکی ظهور قهرمان سپر

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

هیدماسا میاجی

اشتراک‌گذاری

هیدماسا میاجی

Hidemasa Miyaji

هیدماسا میاجی - ظهور قهرمان سپر

نام مستعار

دارنده سلاح تابع ساز موسیقی

نژاد

انسان

جنسیت

مذکر

پیشه

دارنده سلاح تابع

سلاح

ساز موسیقی تابع

اولین نمایش

جلد ۱۷ (لایت ناول)

هیدماسا میاجی (Hidemasa Miyaji) شخصیتی در مجموعه ظهور قهرمان سپر، و آنتاگونیستی در جلد ۱۷ لایت ناول است.

پیش‌زمینه

در هنگام احضار شدن قهرمان‌های افسانه‌ای جهان گلس، هیدماسا در این فرآیند درگیر شد و به عنوان یک «قهرمان» پنجم اضافی احضار شد. با این حال او در روز احضار ناپدید شد و برای مدتی دیده نشد تا این که به عنوان دارنده ساز موسیقی تابع ظاهر شد. او به عنوان یک نگهدارنده سلاح تابع در کشورش، به عنوان جانشین برای پادشاه شناخته می‌شد.

صفحات دیگر