بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

برگشت قهرمان نیزه

اشتراک‌گذاری

برگشت قهرمان نیزه

The Reprise of the Spear Hero

برگشت قهرمان نیزه - ظهور قهرمان سپر

نویسنده

آنکو یوساگی

ناشر

مدیا فکتوری

تعداد جلد

۳ (لایت ناول)
۷ (مانگا)

برگشت قهرمان نیزه (The Reprise of the Spear Hero) یک اسپین-آف مانگا و لایت ناول به نویسندگی آنکو یوساگی که انتشار آن از سال ۲۰۱۷ شروع است. این داستان جانبی روی شخصیت موتویاسو کیتامورا تمرکز دارد.

نسخه لایت ناول این عنوان در قالب سه جلد از تاریخ ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۷ منتشر شده است و نسخه مانگای آن در قالب هفت جلد از تاریخ ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۷ منتشر شده است.

خلاصه

موتویاسو کیتامورا که به عنوان قهرمان نیزه به جهانی دیگر احضار شده است، جوانی رقت انگیز است که سرانجام تنها قادر به دوست داشتن فیلولیال‌ها شد. او پس از یک مجروحیت مرگبار در نبرد، دوباره در همان مقطعی که به این جهان احضار شده بود از خواب بیدار شد. ظاهرا نیزه او از یک توانایی به نام برگشت زمان برخوردار بود! با این حال وضعیت قدرت موتویاسو به حالت اولیه باز نگشته بود و از این رو او تصمیم گرفت تا باری دیگر بجنگد. انگیزه‌ی او دیدن لبخند فیلو برای یک بار دیگر بود، یک فیلولیال که موتویاسو بیش از دیگران آ را دوست داشت.

پیش‌زمینه

جایی در سرزمین مقدس فیلولیال‌ها، یک سیستم چرخ‌دنده‌ای سنگی شبیه به ساعت ساخته شده و بر روی زمین نصب شده است. موتویاسو پس از چسباندن نیزه خود به زمین یک نیزه به نام دست دقیقه عصر اژدها را باز کرد. قهرمانان دیگر نیز تلاش کردند تا نسخه مربوط به خود این سلاح را به دست آورند اما قادر به این کار نبودند. بعدا، موتویاسو پس از یک حمله از ارتش امواج ناپدید شد.

صفحات دیگر