ویکی ظهور قهرمان سپر

ادیان

اشتراک‌گذاری

در مجموعه ظهور قهرمان سپر چندین ادیان بر اساس چهار سلاح افسانه‌ای وجود دارد.

کلیسای چهار قهرمان

کلیسای چهار قهرمان منشا تمام ادیان پیرامون چهار سلاح افسانه‌ای است. بعدها دو شاخه از این دین ایجاد شد که هر کدام اعتقادات خود را داشتند و با نام‌های «کلیسای سه قهرمان» و «کلیسای سپر» شناخته می‌شدند.

پس از آمدن ملکه و شکست شورش کشیش عالی، کلیسای چهار قهرمان در مرومارک به اجرا درآمد. پیروان این مذهب تمام قهرمانان را به طور برابر پرستش می‌کنند.

امپراتور آسمانی

از آنجایی که افسانه‌ی قهرمانان مقدس در کیوتن لو وجود ندارد، مردم آنجا به آن باور ندارند. آن‌ها در عوض به دودمان امپراتور آسمانی باور دارند. در این کشور لباس‌های میکو تنها توسط امپراتریس آسمانی پوشیده می‌شود.

کشیش اژدهای آب نقشی مهم را در باور مردم ایفا می‌کند که به اژدهای آب گوش می‌دهد و همچنین مراسم‌ها و اعدام‌ها را اجرا می‌کند. نجیب‌زاده‌ها از آنجایی که به خدای خود یعنی امپراتور آسمانی خدمت می‌کنند به عنوان کشیش در نظر گرفته می‌شوند.

ایمان اژدها

نژاد آئوتاتسو به این دین باور دارند و اعتقاد عمیقی به اژدهایان دارند. این دین همانند سایر فرقه‌های دینی، اعتقادات دیگر را رد می‌کند.