Great Colored Carp

کپور بزرگ رنگی

Great Colored Carp

Great Colored Carp Sekiro: Shadows Die Twice

موقعیت

قصر سرچشمه

ضعف

Truly Precious Bait

پاداش

Great White Whisker

کپور رنگی بزرگ (Great Colored Carp) یک باس در بازی Sekiro: Shadows Die Twice است.

خوراندن یک «طعمه‌ی گرانبهای حقیقی» (Truly Precious Bait) می‌تواند این ماهی را بکشد. این طعمه را می‌توان از Pot Noble Koremori یا Pot Noble Harunaga به دست آورد.

بعد از خوردن طعمه‌ی مذکور این ماهی رنگی دیگر خصومتی با شما نخواهد داشت.

مکان Great Colored Carp

  • قصر سرچشمه (Fountainhead Palace) – زنده
  • گذرگاه دره سونکن (Sunken Valley Passage) – مرده
  • رویارویی با این باس اختیاری است.