هانتر

هانتر Resident Evil

هانتر آلفا

هانترها (Hunters) گروهی از دورگه‌های انسان-حیوان هستند که به عنوان سلاح‌های بیو ارگانیک مهدنسی ژنتیکی شده‌اند.

گونه‌های هانتر از طریق پیوند DNA خزنده به یک جنین بارور شده‌ی انسان با اسید ویروس-تی ایجاد شده‌اند، به استثنای هانتر گاما که در آن این فرآیند معکوس است و DNA انسان به ژنوم بارور شده‌ی Spawn دوزیست پیوند می‌خورد.

هانترها یکی از تولیدات موفقیت‌آمیز آمبرلا محسوب می‌شوند که قدیمی‌ترین نوع آن‌ها یعنی هانتر آلفا در دهه‌ی ۱۹۸۰ تولید شد. به دنبال سقوط آمبرلا، دیگر سازندگان سلاح بیولوژوکی از این اطلاعات پژوهشی برای ساخت گونه‌های جدیدی از هانتر استفاده کردند.

انواع

  • هانتر آلفا (α)
  • هانتر بتا (β)
  • هانتر گاما (γ)
  • هانتر R
  • هانتر مو (μ)
  • هانتر الیت
  • تیکس

تصاویر