هانتر β

هانتر بتا

Hunter β

هانتر β - Resident Evil

بر پایه

انسان/خزنده

هدف

مدل نمونه‌ی اولیه

هانتر بتا (Hunter β) یک مدل هانتر از سلاح‌های بیو-ارگانیک بود که به عنوان مشتقی از مدل قدیمی‌تر آن یعنی هانتر آلفا طراحی شده بود. نمونه‌ی اولیه هانتر بتا بر خلاف مدل پیشین خود توسط آمبرلای اروپا توسعه داده شد.

توسعه

آمبرلای اروپا با بهبود دادن ساخته‌ی برکین یعنی هانتر آلفا موفق به ساخت هانتر بتا شد. با توجه به توانایی آمبرلا در کلون کردن سلاح‌های بیو ارگانیک با هزینه‌ی اندک، آن‌ها با تمرکز بر بهبود توانایی های عملکرد هانتر قادر به اصلاحات ژنتیکی بیشتر در هانتر آلفا شدند. در حالی که قدرت حمله‌ی این مدل در این فرآیند کاهش یافت اما سیستم عصبی آن بهبود پیدا کرد و زمان واکنش و پاسخگویی آن سریع‌تر شد.