بسی متیوز

بسی متیوز (Bessie Matthews) شخصیتی اشاره شده در داستان Red Dead Redemption 2 است.

تاریخچه

بسی همسر هوزئا متیوز بود. این دو بعد از ازدواج‌شان تصمیم گرفتند تا زندگی مجرمانه را کنار بگذارند، اما با این حال هوزئا دوباره پایش به جرم کشیده شد. بسی در مقطعی پیش از شروع داستان RDR2 مرد، زمانی که هوزئا به مدت یک سال مست بود.