بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

لوگیا

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
گورو گورو نو می .  - وان پیس

گورو گورو نو می

گورو گورو نو می (Goro Goro no Mi) یک میوه شیطانی از نوع لوگیا است که به کاربر امکان ایجاد، کنترل و تبدیل شدن به برق را می‌دهد، و کاربر را به یک انسان برقی تبدیل می‌کند. بنا بر گفته‌ی نیکو روبین این میوه از معدود قدرت‌های «شکست‌ناپذیر» است. این میوه توسط انل خورده شده […]
موکو کوکو نو می .  - وان پیس

موکو کوکو نو می

موکو کوکو نو می (Moku Moku no Mi) یک میوه شیطانی از نوع لوگیا است که به کاربر اجازه ایجاد، کنترل و تبدیل شدن به دود را می‌دهد. این میوه توسط اسموکر خورده شده است. قدرت‌ها و ضعف‌ها همانند سایر میوه‌های لوگیا، کاربر می‌تواند در زمان حمله به او از قابلیت این میوه برای تبدیل […]
ماگو ماگو نو می .  - وان پیس

ماگو ماگو نو می

ماگو ماگو نو می (Magu Magu no Mi) یک میوه شیطانی از نوع لوگیا است که به کاربر اجازه‌ی ایجاد، کنترل و تبدیل شدن به گدازه را می‌دهد، و او را تبدیل به یک انسان ماگما می‌کند. این میوه توسط ساکازوکی، فرمانده ناوگان مارین که قبلا با نام آکاینو شناخته می‌شد خورده شده است. قدرت‌ها […]