ویکی وان پیس

سزار کلاون

اشتراک‌گذاری

سزار کلاون

Caesar Clown

سزار کلاون - وان پیس

وابسته به

دزدان دریایی دن‌کیشوت (قبلا)

پیشه

دانشمند

نام مستعار

سیدار
گاستینو گانگستر

لقب

ارباب

تاریخ تولد

۹ آوریل

میوه شیطانی

گاسو گاسو (گاز گاز)

نوع میوه

اولین نمایش

فصل ۶۵۸
قسمت ۵۸۱

سراز کلاون (Caesar Clown) که همچنین توسط زیردستانش «ارباب» خطاب می‌شد، یک دانشمند و همکار سابق وگاپانک، و آنتاگونیست اصلی آرک پانک هازارد است. او اولین دشمن محوری بود که کلاه حصیری‌ها در دنیای جدید با آن روبرو شدند. سزار متخصص سلاح‌های شیمیایی کشتار جمعی است و جایزه‌ی ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ بلی برای سرش تعیین شده است.

در طول آرک درسروزا، دن‌کیشوت دوفلامینگو اعلام کرد که سزار از زیردستان مستقیم او است و از او در مقابل ترافالگار لا حفاظت کرد. بعد از این که دوفلامینگو شکست خورد و دستگیر شد، این حفاظت برای سزار از بین رفت. بعد از دوره‌ای که او گروگان اتحاد دزدان دریایی کلاه حصیری-قلب بود، در مقطعی او به همراه سانجی توسط کاپون بجی اسیر شدند و به جزیره سراسر کیک منتقل شدند و آنجا سزار در بازداست بیگ مام قرار گرفت و به او مهلت کوتاهی داده شد تا آز‌مایش‌هایی غیر ممکن را عملی کند. او بعدها توسط دزدان دریایی تانک آتشین از این مخمصه رهایی پیدا کرد و به بخشی از طرح ترور بیگ مام تبدیل شد. به دنبال شکست خوردن این طرح و انحلال اتحاد، او سرانجام به اسیرکنندگان سابق خود بازگشت.

صفحات دیگر