بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

کوزوکی اودن

اشتراک‌گذاری

کوزوکی اودن

Kozuki Oden

کوزوکی اودن - وان پیس

اولین نمایش

چپتر ۹۲۰
قسمت ۹۱۰

وابسته به

خانواده کوزوکی

پیشه

سامورایی
دایمو
دزد دریایی (قبلا)
فرمانده لشگر (قبلا)

کوزوکی اودن (Kozuki Oden) دایموی منطقه‌ی کوری از کشور وانو بود. او فرزند شوگان سابق یعنی کوزوکی سوکیاکی، همسر کوزوکی توکی و پدر مومونوسوکه و هیوری است. علاوه بر این او رهبر یک گروه افسانه‌ای و قدرتمند سامورایی به نام «نه غلاف قرمز» بود که اعضای آن مورد اعتمادترین متحدان او بودند.

اودن ۵ سال از عمرش را به دریا رفت و تبدیل به یک دزد دریایی شد و به عنوان فرمانده لشگر دوم دزدان دریایی ریش سفید خدمت کرد و بعدا به عضویت دزدان دریایی راجر درآمد. پس از یافتن گنج جوی بوی در رافتل، او به خانه برگشت و هدف خود را باز کردن مرزهای وانو به جهان قرار داد و سرانجام جای پدرش را به عنوان شوگان گرفت. با این حال او با مخالفان غاصبش یعنی کوروزومی اوروچی و کایدو مواجه شد که ۲۰ سال پیش او را اعدام کردند.

صفحات دیگر