ویکی وان پیس

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

کوروزومی کانجورو

اشتراک‌گذاری

کوروزومی کانجورو

Kurozumi Kanjuro

کوروزومی کانجورو - وان پیس

وابسته به

خاندان کوروزومی
خاندان کوزوکی (مامور سری)
نه غلاف قرمز (مامور سری)
اتحاد نینجا-دزد دریایی-مینک-سامورایی (مامور سری)

پیشه

بازیگر تئاتر (قبلا)
سامورایی
مستخدم خاندان کوزوکی (مامور سری)

محل سکونت

کشور وانو (کوری)
کشور وانو (کیبی) (قبلا)

تاریخ تولد

۲۱ جولای
اولین نمایش

کوروزومی کانجورو (Kurozumi Kanjuro) یک سامورایی اهل وانو و عضوی از خاندان کوروزومی است. او بعد از این که والدینش را از دست داد تحت تعلیم کوروزومی اوروچی قرار گرفت و به یک مامور سری در خانواده کوزوکی تبدیل شود. کانجورو به یکی از مستخدمان و یکی از نه غلاف قرمز تبدیل شد که به طور مخفیانه به اوروچی در رسیدن به قدرت کمک می‌کرد و همچنین از طریق تغذیه‌ی اطلاعاتی او در حذف خاندان کوزوکی موثر بود.

او ۵۹ سال پیش از زمان حال به دنیا آمد اما وقتی ۳۹ سال داشت در زمان حرکت کرد و ۲۰ سال جلو آمد.

او در آرک درسروزا و آرک زو در نقش خود به عنوان یک مامور مخفی با دزدان دریایی کلاه حصیری متحد بود اما در آرک کشور وانو رنگ واقعی خود را نشان داد و به یک آنتاگونیست تبدیل شد.

صفحات دیگر