ویکی وان پیس

کوروزومی اوروچی

اشتراک‌گذاری

کوروزومی اوروچی

Kurozumi Orochi

کوروزومی اوروچی - وان پیس

اولین نمایش

چپتر ۹۲۷
قسمت ۹۲۱

وابسته به

کشور وانو (خانواده کوروزومی)

پیشه

شوگان کشور وانو (قبلا)

سکونت

کشور وانو (پایتخت گل)

میوه شیطانی

هبی هبی نو می، مدل: یاماتا نو اوروچی
(میوه مار-مار: مدل: مار هشت سر)

کوروزومی اوروچی (Kurozumi Orochi) شوگان سابق کشور وانو و یکی از آخرین اعضای باقی مانده از خانواده کوروزومی است.

اوروچی که در جوانی به دلیل تلاش ناموفق پدربزرگش در گرفتن قدرت از خانواده کوزوکی مورد آزار و اذیت قرار گرفت، با این حال او با کمک برخی از بستگانش تلاش دیگری کرد تا تبدیل به شوگان کشور وانو شود. این طرح موفقیت‌آمیز بود و اوروچی حدود سه دهه قبل از زمان کنونی و پس از اتحاد با کایدو که یکی از چهار امپراتور بود، خانواده کوزوکی را از قدرت خلع کرد. اوروچی ظالمانه بر کشور وانو حکومت کرد تا اینکه توسط خود کایدو مورد خیانت قرار گرفت و برکنار شد.

او یک آنتاگونیست ثانویه در نیمه‌ی اول آرک کشور وانو، و یک آنتاگونیست جانبی در نیمه دوم آرک کشور وانو است. او در به طور کلی یکی از آنتاگونیست‌های محوری حماسه کشور وانو است.