بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

کوالا

اشتراک‌گذاری

کوالا

Koala

کوالا وان پیس

وابسته به

ارتش انقلابی

پیشه

افسر انقلابی
دستیار مربی کاراته فیش-من
برده (قبلا)

سن

۱۱ (اولین نمایش)
۲۳ (زمان حال)

تولد

۲۵ اکتبر

اولین نمایش

فصل ۶۲۲ (مانگا)
قسمت ۵۴۱ (انیمه)

کوالا (Koala) در گذشته یک برده بود که به واسطه‌ی هیاهوی فیشر تایگر در مری ژوا آزاد شد.

او همراه با کشتی دزدان دریایی خورشید به جزیره‌ی مادری خود یعنی جزیره‌ی فولشات بازگشت.

در مقطعی بعد از آن، کوالا تبدیل به یک دستیار مربی شیوه‌ی مبارزات کاراته فیش-من، و یک افسر ارتش انقلابی شد، جایی که او در کنار سابو مشغول به فعالیت شد و در آرک درسروزا نمایش داده شد.

صفحات دیگر