بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

کاراسو

اشتراک‌گذاری

کاراسو

Karasu

کاراسو - وان پیس

وابسته به

پیشه

فرمانده ارتش شمالی از ارتش انقلابی

خاستگاه

اقیانوس شمالی

سکونت

بالتیگو (قبلا)
جزیره مومویرو

سن

۴۵ (اولین نمایش)
۴۷ (بعد از تایم‌اسکیپ)

تولد

۱۹ سپتامبر

جایره

۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ بلی

اولین نمایش

چپتر ۵۹۳
قسمت ۵۱۰

صداپیشه

تاکشی کوسائو

کاراسو (Karasu) فرمانده ارتش شمالی از ارتش انقلابی است.

توانایی‌ها و قدرت‌ها

به عنوان یکی از مجریان ارتش انقلابی، کاراسو دارای موقعیت قدرتمندی در این سازمان است. وی به عنوان فرمانده ارتش شمالی بر تمامی سربازان این ارتش تسلط کامل دارد.

میوه شیطانی

کاراسو
کاراسو در حال تبدیل شدن به تعدادی کلاغ

کاراسو یک میوه شیطانی از نوعی ناشناخته خورده است که به او اجازه می‌دهد بدن و لباس‌هایش را به یک قاتل کلاغی تبدیل کند. در این فرم، او قادر به انجام اقداماتی در یک منطقه وسیع است و برای نمونه او تمام شمشیرهای دزدان دریایی ریش هلویی را به یکباره دزدید. هر کلاغ او قادر است یک فرد متوسط را حمل کند. کاراسو همچنین قادر است به عنوان یک کلاغ صحبت کند.

هاکی

کاراسو دارای توانایی استفاده از هاکی بوسوشوکو و کنبونشوکو است.

صفحات دیگر