بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

هراکلس

اشتراک‌گذاری

هراکلس

Heracles

هراکلس وان پیس

پیشه

جنگجو

اقامت

مجمع‌الجزایر بوین

اولین نمایش

فصل ۵۲۴
قسمت ۴۲۰

هراکلس (Heracles) جنگجویی عجیب است که ساکن جنگل گرین‌استون در مجمع‌الجزایر بوین است. او به مدت دو سال با استفاده از دانه‌های پاپ گرین اوسوپ را تمرین داد.

صفحات دیگر