ویکی وان پیس

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

هاتچان

اشتراک‌گذاری

هاتچان

Hatchan

هاتچان - وان پیس

وابسته به

تاکویاکی ۸
دزدان دریایی آرلونگ (قبلا)
دزدان دریایی خورشید (قبلا)

پیشه

فروشنده تاکویاکی
دزد دریایی (قبلا)
افسر دزد دریایی (قبلا)

سن

۳۶ (اولین نمایش)
۳۸ (بعد از تایم‌اسکیپ)

جایزه

۸٬۰۰۰٬۰۰۰ بلی

اولین نمایش

فصل ۶۹
قسمت ۳۱

هاتچان (Hatchan) که بیشتر با نام هاچی خطاب می‌شود، یک اختاپوس فیش-من، یک افسر سابق از دزدان دریایی آرلونگ، و قبل از آن عضو دزدان دریایی خورشید بوده است.

بعد از این که سایر دزدان دریایی آرلونگ دستگیر شدند، هاتچان به تنهایی فرار کرد و ماجراهای بسیاری را پشت سر گذاشت که در انتهای آن یک رستوران تاکویاکی شناور را راه‌اندازی کرد و با دزدان دریایی کلاه حصیری دیدار کرد.

او یکی از آنتاگونیست‌های مهم در آرک آرلونگ پارک است. او همچنین در داستان جانبی Hatchan's Sea-Floor Stroll شخصیتی محوری است. او بعدها به همراه کمی به شخصیت‌های جانبی آرک‌های جزیره فیش-من و مجمع‌الجزایر سابودی تبدیل شد.

صفحات دیگر