بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

میوه‌های شیطانی

اشتراک‌گذاری

میوه‌ی شیطانی

Devil Fruit

میوه‌های شیطانی وان پیس

نام دیگر

میوه‌ی نفرین شده

اولین نمایش

چپتر ۱؛ قسمت ۱

کاربران

انواع اشخاص، حیوانات و اشیا

میوه‌های شیطانی (Devil Fruits) میوه‌هایی فرا طبیعی در سرار جهان هستند که وقتی خورده شوند متناسب با نوع میوه قابلیتی ویژه را برای مصرف‌کننده به ارمغان می‌آورند. به جز یک استثنا، هر فرد تنها قادر به دریافت قدرت‌های یک میوه است.

در حالی که برخی میوه‌ها تنها در مانگا یا برخی تنها در انیمه دیده شده‌اند، اما اکثر آن‌ها در هر دو رسانه وجود داشته و نقشی مهم را در داستان ایفا می‌کنند. میوه‌ها در واقع عاملی برای تنوع قابلیت‌ها و شیوه‌های مبارزه شخصیت‌های فراوان مجموعه وان پیس است.

بر اساس گفته‌ی اودا، یک «پروفسور خاص» در آینده مکانیزم پشت تمام میوه‌ها را توضیح خواهد داد.

انواع میوه‌های شیطانی

میوه‌های شیطانی به دسته تقسیم می‌شوند. تعداد اندکی میوه‌‌ی استثنایی وجود دارد که در قالب این سه دسته قرار نمی‌گیرند از جمله میوه‌ی «زوما زوما» که به کاربر اجازه‌ی تولید و اداره‌ی پلاسما را می‌دهد، میوه‌ی «متا متا» که به کاربر اجازه‌ی تولید و اداره‌ی آهن مایع را می‌دهد، و میوه‌ی «تاما تاما» که کاربر را قادر به تولید تخم مرغ می‌کند. مابقی میوه‌ها در سه دسته‌ی زیر تقسیم‌بندی می‌شوند.

مشکلات ترجمه و دوبله

بسیاری از اسامی میوه‌ها از نام‌آوا و واژگان ژاپنی هستند و به همین خاطر ترجمه و معادل نام میوه‌ها کمی مشکل است.

صفحات دیگر