ویکی وان پیس

ماجلان

اشتراک‌گذاری

ماجلان

Magellan

ماجلان وان پیس

وابسته به

ایمپل داون

پیشه

معاون

سن

۴۵ (اولین نمایش)
۴۷ (بعد از تایم‌اسکیپ)

تولد

۹ اکتبر

میوه‌ی شیطانی

دوکو دوکو (به معنی: زهر-زهر)

نوع میوه

پارامسیا

اولین نمایش

فصل ۵۲۸
قسمت ۲۴۵

ماجلان (Magellan) معاون رئیس ایمپل داون است. او در گذشته رئیس این زندان بود اما به خاطر کوتاهی در کنترل نظم و فرار زندانیان مقامش به معاون تنزل پیدا کرد و هانیبال جای او را گرفت.

او آنتاگونیست اصلی آرک ایمپل داون است.