ویکی وان پیس

غول آهنی

اشتراک‌گذاری

غول آهنی

Iron Giant

غول آهنی - وان پیس

رمانجی

تتسو نو کیوجین

اولین نمایش

چپتر ۱۰۶۵

غول آهنی (Iron Giant) یک ربات افسانه‌ای است که ۲۰۰ سال پیش به مری ژوا حمله کرد. این ربات ۹۰۰ سال پیش و در حدود قرن تهی ایجاد شد. غول آهنی در حال حاضر به دلیل اتمام انرژی غیرفعال شده است و روی اگ‌هد نگهداری می‌شود.

تاریخچه

غول آهنی
غول آهنی به مری ژوا حمله می کند.

غول آهنی در ابتدا حدود ۹۰۰ سال پیش ساخته شد. این ربات ۲۰۰ سال پیش ناگهان ظاهر شد و به مری ژوا حمله کرد، اما قبل از ایجاد آسیب انرژی آن تمام شد. دولت جهانی متعاقبا به گروهی از دانشمندان دستور داد تا آن را از بین ببرند، اما آن‌ها ترجیح دادند ربات را پنهان کنند تا مخفیانه روی آن مطالعه کنند. در نهایت غول آهنی به دست وگاپانک افتاد.

توانایی‌ها و قدرت‌ها

میزان کامل توانایی‌های این ربات در حال حاضر ناشناخته است زیرا قبل از ایجاد آسیبی انرژی آن تمام شد. با این حال این غول آهنی قادر شد تا از رد لاین صعود کند و بسیار فراتر از دانش علمی زمان به حساب می‌آمد. بعدا این ربات الهام‌بخش ساخت وگافورس-۰۱ شد، با این حال وگاپانک قادر نشد تا انرژی باستانی مرموز آن را بازتولید کند.

لوفی در مقطعی تشخیص داد که این ربات به طور مستقل حرکت می‌کرده است، زیرا جایی برای نشستن هدایت‌گر در آن تعبیه نشده بود.

سلاح‌ها

این ربات در طول حمله خود به مری ژوا، نوعی سلاح پل (pole weapon) در اختیار داشت.