بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

سوپر روکی

اشتراک‌گذاری

سوپر روکی

Super Rookies

سوپر روکی - وان پیس

در ژاپنی

سوپا روکی

اولین نمایش

فصل ۴۹۸
قسمت ۳۹۲

تازه‌کارهای عالی یا سوپر روکی‌ها (Super Rookies) اصطلاحی است که اشاره به هر دزد دریایی مبتدی دارد که موفق به دستیابی به جایزه‌ی ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ بلی شده است.

نگاه کلی

هر دزد دریایی که جایزه بیشتری برای او تعیین شده باشد فردی مشهورتر و مورد احترام‌تر در میان دزدان دریایی است. هر دزد دریایی که بتواند پیش از ورود به دنیای جدید به جایزه ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ بلی دستیابی پیدا کند فردی موثر قلمداد می‌شود و عنوان سوپر روکی به او داده می‌شود. با این حال این رقم پس از گذر از پارادایس برای یک دزد دریایی به معنای معمولی و حتی ضعیف است.

در حالی که جایزه ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ بلی بسیار چشمگیر است اما یک دزد دریایی با این جایزه همچنان ممکن است یک تازه‌کار تلقی شود. یک دزد دریایی با فعالیت مستمر در چند سال می‌تواند عنوان تازه‌کاری را از خود جدا کند.

سوپر روکی‌ها

نسل بدترین

نسل‌های دیگر

صفحات دیگر