بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

راکس دی. زبک

اشتراک‌گذاری

راکس دی. زبک

Rocks D. Xebec

راکس دی. زبک - وان پیس

اولین نمایش

چپتر ۹۵۷ (مانگا)
قسمت ۹۵۸ (انیمه)

پیشه

کاپیتان دزد دریایی

راکس دی. زبک (Rocks D. Xebec) که بیشتر با نام راکس شناخته می‌شود، کاپیتان دزدان دریایی راکس بود. او در چهل سال پیش و قبل از قدرت گرفتن گول دی. راجر فردی برجسته بود.

تاریخچه

بیش از ۴۰ سال پیش، راکس و چند دزد دریایی دیگر که به دنبال شهرت و ثروت بودند وارد جزیره هاچینوسو شدند. در نتیجه‌ی دیداری بین آن‌ها، دزدان دریایی راکس پدید آمد و راکس به کاپیتان این گروه تبدیل شد. او این گروه را با هدف تسخیر جهان در مسیری تباه‌کننده قرار داد.

راکس دی. زبک
راکس و خدمه‌اش در برار راجر و گارپ

راکس ۳۸ سال پیش خدمه خود را به ماموریتی برد که اشراف جهان و بردگان آن‌ها را به خطر انداخت. گروه راکس در دره‌ی خدا با مانکی دی. گارپ و گول دی. راجر که متحد شده بودند برخورد کردند. نبرد عظیمی درگرفت که منجر به انحلال خدمه راکس شد. به گفته سنگوکو، راکس در حال حاضر زنده نیست.

صفحات دیگر